Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénylő űrlap

A Kormány által a 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletben elrendelt Ingyenes Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételének bejelentéséhez és az igénybevételére való jogosultság megállapításához.
Kérjük jogosultságának megállapításához az igénylő lap minden pontját töltse ki a valóságnak megfelelő adatokkal.
A jogosult igénybejelentő az igénylő lap beküldésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes Internet szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

Akinek a nevében kitölti a kérdőívet.
A számla fejrészének bal szélső oszlopában, alulról a 2. sorban találja.
Adja meg azt a címet, amelyen a Korm. rendelet szerinti ingyenes Internet-hozzáférés szolgáltatást igénybe kívánja venni. A jogosult (előfizető) lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.
A mezőben a jogosult előfizető E-mail címét kérjük megadni.
Az előfizető telefonos elérhetőségét (telefonszámát) kérjük megadni. A telefonszámot az előhívó (06) a körzetszám (pl: 20) és a telefonszám (pl: 9221112) megadásával kell megadni, az elfogadott minimális karakterek száma 10 db a maximális karakterek száma 11 db.(pl.:06209221112)
Kérjük adja meg, hogy az igénylőlapot beküldő személy megegyezik e az előfizetővel, vagy jogosultként esetleg meghatalmazás alapján az előfizető vagy a jogosult nevében harmadik személyként jár el és küldi be az igénybejelentését.
Kérjük adja meg az igénybejelentést beküldő személy nevét, ha az eltér az előfizető személyétől. Akkor kell kitölteni, ha az előző pontban valamelyik NEM-mel kezdődő választ jelölte meg.
Az igénybejelentést beküldő személy telefonos elérhetőségét (telefonszámát) kérjük megadni. A telefonszámot az előhívó (06) a körzetszám (pl: 20) és a telefonszám (pl: 9221112) megadásával kell megadni, az elfogadott minimális karakterek száma 10 db a maximális karakterek száma 11 db.(pl.:06209221112)
Kérjük adja meg, hogy középfokú vagy alapfokú oktatási intézménnyel áll jogviszonyban.
Kérjük adja meg, hogy az igénybejelentését a Korm. rendeletben 1,§ (2.) pontja szerint melyik jogosultsági feltétel alapján nyújtotta be.
Annak a személynek a neve aki a Korm. rendelet szerint a 30 napos Ingyenes Internet szolgáltatás igénybevételének jogosultja. (középfokú intézmény tanulója, pedagógus, stb.)
Ha a jogosult diák, akkor a diákigazolványának AZONOSÍTÓ számát, ha pedagógus az igazolványán feltüntetett OKTATÁSI AZONOSÍTÓ számát kell megadni. Mindkét esetben az azonosító 11 db számjegyből áll.
Annak az intézménynek a neve, amelynek a tanulmányait folytatja, vagy ott pedagógiai munkát végez és amellyel tanulói vagy oktatói jogviszonyban áll.
Kérjük adja meg az előző pontban megadott oktatási intézmény pontos címét.
Igénybejelentés csak a jogosultsági nyilatkozat megtételével együtt nyújthatja be. Kérjük egyetértése esetén azt a jelölő négyzetbe tett pipával jelölje.
Igénybejelentését csak abban az esetben tudja megtenni, ha hozzájárul a szolgáltatást nyújtó PickUp Kft.részéről a személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelési hozzájárulását az igénybejelentésével együtt nyújthatja be. Kérjük az adatkezeléshez való hozzájárulását a jelölő négyzetbe tett pipával jelölje.

Igénybejelentésének feldolgozását a beküldést követően megkezdjük.
További visszajelzést annak feldolgozásáról nem küldünk, ha jogosultsági igényét megalapozottnak fogadjuk el, akkor a 2020. december hónapban kiállításra kerülő Internet előfizetési díjról készülő számlájában 30 napra vonatkozó internet előfizetési díjat jóváírásra kerül.